Menu

Tööandjale

 

Eesti Töötukassa pakub igas Eesti maakonnas kõigile soovijatele töötavatest inimestest pensioniealisteni võimalust tulla tasuta karjäärinõustamisele. Teenust kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

Millised on koostöövõimalused?

Karjäärinõustajad saavad nii ettevõttes/asutuses kohapeal kui ka Töötukassa büroodes viia läbi:

 • infotunde karjäärinõustamise olemusest ja võimalustest;
 • individuaalseid ja grupinõustamisi;
 • töötube ja grupitöid.

Ettevõtete kogemustest kohapealse karjäärinõustamisega saad lugeda siit: Töötukassa karjäärinõustajad osalevad ettevõtete karjääripäevadel

 

Mis on karjäärinõustamine?

Tööeluga kaudselt või lähedalt seotud küsimused puudutavad meid igapäevaselt. Karjäärinõustamine toetab inimese suutlikkust end ja oma võimalusi paremini analüüsida ning teha seeläbi teadlikumaid otsuseid.

 

Karjäärinõustaja saab olla abiks, aidates:

 • suurendada teadlikkust iseendast, oma tugevustest ja nõrkustest;
 • näha võimalusi kvalifikatsiooni tõstmiseks;
 • analüüsida tööalaseid rolle ja neist tulenevaid ülesandeid;
 • mõtestada ootusi, väärtusi ning eesmärke organisatsioonilises ja isiklikus plaanis;
 • kaaluda võimalusi organisatsioonisiseseks arenguks;
 • leida viise tööelu mõjutavate muutustega kohanemiseks;
 • mõelda läbi alternatiive;
 • püstitada eesmärke ja teha lühema- või pikemaajalisi plaane.