Menu

Milliseid ameteid vajatakse?

Tööjõuvajadust mõjutavad nii muutunud tööelu kui ka inimeste hulk, kes sisenevad tööturule või lahkuvad sealt, samuti majanduse käekäik.

Peamiseks tööjõuvajaduse kujundajaks on tööjõu asendusvajadus, mis tähendab, et peamiselt vanusest tingituna lõpetab Eestis töötamise umbes 12 tuhat inimest aastas. Kõige enam on selliseid töökohti põllumajanduses ja kalanduses, mäetööstuses, energeetikas, transpordis ning kinnisvaraalases tegevuses. Tööjõudu vajatakse juurde ka kasvavates valdkondades nagu info ja side sektoris, majutuses ja toitlustuses, puidutööstuses, keemiatööstuses ja tervishoius.

Majandus-ja Kommunikatsioonimisteeriumi andmete kohaselt (uuringu täisverisoon saadaval siin) on suurema tööjõuvajadusega ametialad mootorsõidukite juhid, loodus- ja tehnikateaduste spetsialistid, äri-ja haldusala spetsialistid, erinevate tegevusalade juhid, müüjad, metalli-ja masinatööstuse oskustöötajad, pedagoogika tippspetsialistid, tervishoiu spetsialistid, ehitustöölised, isikuteenindajad. Keskmisest suurem suhteline vajadus iseloomustab aga veel näiteks info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töötajaid, elektri-ja elektroonikatööstuse töötajaid, isikuhooldustöötajaid, samuti on kõrgem vajadus mitmesuguste lihttööliste järele.

Tööhõive muutuste prognoos 2011/13-2022

Tööhõive muutuste prognoos 2011/13-2022

Suurema tööjõuvajdusega amatialad 2011/13 - 2022

Suurema tööjõuvajdusega amatialad 2011/13 – 2022

Ka 2015. aasta Riigikogu valimiste käigus tõstatus ühe olulise teemana inimeste igapäevane toimetulek. Selleks, et saada oma töö eest väärilist tasu, tuleb olla hästi kursis tööjõuturul toimuvaga, olla valmis muutusteks tööelus ning leida võimalusi enesetäienduseks ja ümberõppeks. Selles kõiges saavad teile abiks olla karjäärinõustajad!

On selge, et töötajale lisavad väärtust hea haridus, väärt kogemus ja oskused. Samuti on mõistetav, et kõrgmat palka makstakse vastutusrikka ja teadmistemahuka töö eest. Kuid selle kõrval on olulised ka sihikindlus ja töökus. Palgad.ee on CV-Online’i hallatav keskkond, kus on toodud 50 positsiooni töötasud. (Uuringu täisversioon on saadaval CV-Online’i kodulehel)

Positsioon Keskmine kuupalk koos lisatasudega Madalaim kuupalk koos lisatasudega Kõrgeim kuupalk koos lisatasudega Vastajate arv
Assistent 718 400 1342 524
Raamatupidaja 845 500 1542 408
Pearaamatupidaja 1203 583 2350 398
Kassapidaja / kassiir / poemüüja / müüja 467 299 1000 363
Müügijuht 1330 600 3167 326
Sekretär 659 395 1604 267
Administratiivtöötaja 761 350 2730 255
Büroojuht 961 575 1633 227
Projektijuht 1148 600 2000 224
Laotöötaja 693 400 1500 221
Müügikonsultant 729 350 2000 211
Spetsalist-ametnik 885 545 1522 209
Java-programmeerija 1601 858 2967 204
IT-projektijuht 1534 800 3025 197
Ehitusinsener (projekti- / objektijuht) 1302 780 2900 193
Jurist 1199 650 1925 184
Personalispetsialist / värbamisspetsialist 937 630 1617 166
IT tehnilise toe spetsialist 1010 600 1725 165
Logistik 993 500 1830 164
Müügiesindaja 911 485 1967 160
Ehitusinsener (projekteerija) 1066 640 1809 157
Turundusjuht 1286 750 2217 155
Süsteemiadministraator 1339 800 2400 149
Tootmisjuht 1433 740 2525 146
Ostujuht 1212 550 2233 144
Programmeerija 1476 789 2750 139
IT-testija 1069 636 1750 137
Turundusspetsialist 1053 540 1767 136
CEO / ettevõtte tegevjuht 2265 750 6967 132
Kokk 606 345 950 127
Kaupluse juhataja 904 500 1600 126
Personalijuht 1332 700 3525 120
PHP-programmeerija 1330 500 2500 119
IT-analüütik 1394 900 2100 117
Vanem-raamatupidaja 975 550 2200 117
Osakonnajuhataja 1531 829 2783 111
Tootejuht 1363 800 2700 111
Ametnik 922 618 1420 111
Elektrik 825 560 1683 111
Tarkvarainsener 1534 850 3000 107
Laojuhataja 935 550 1533 107
Õpetaja 716 558 1399 104

http://www.cv.ee/blog/50-levinuima-positsiooni-tootasud/?utm_source=facebook&utm_medium=postitus-150331&utm_campaign=palgad.ee%20,

Töö karjäärinõustajana on olnud minu jaoks suurepäraseks väljakutseks. Tee karjäärnõustajaks saamiseni on olnud mitmekesine ja huvitav, pakkunud häid arenguvõimalusi. Praeguseks teen seda tööd juba kolmandat aastat. Mul on karjäärinõustaja kutse, tase 6 ning TRIPOD testikasutaja litsents. Minu klientideks on olnud peamiselt täiskasvanud. Nõustan nii individuaalselt kui grupis. Grupinõustamisi olen teinud erinevate suunitlustega asutustes ja erineva suurusega kollektiivides, näiteks lasteaedade-koolide personalile, omavalitsuste töötajatele, avavangla kinnipeetavatele jne. Teemade ampluaa on lai ning valiku teeb nö tellija.
Töötan meeleldi erinevate sihtgruppidega, nii individuaalselt kui grupis.

Olen pärit Tartust, omandanud kõrghariduse koreograafia erialal ja täiendanud oma haridusteed pedagoogika valdkondades.
Minu varasemad töökogemused on olnud seotud kultuuri- ja hariduseluga.
Alates 2013. aastast töötan Eesti Töötukassas. Tänases töös kõnetavad mind enda väärtustamise ja töörõõmu teemad.
Olen tänulik, et saan inimesi nõustada eesti, vene ja inglise keeles ning toetada nende tööelu läbi individuaalsete nõustamiste ja ka grupitööde.

Olen lõpetanud psühholoogia eriala. Karjäärinõustajana olen töötanud 2015 aasta algusest, kuid tööturuvaldkonnas pikemalt. Samuti oman mitmeaastast kogemust psühholoogilises nõustamises. Olen omandanud karjäärinõustaja VI taseme kutse.

Hariduselt olen psühholoog, õppinud Tartus ja Amsterdamis. Karjäärinõustajana töötan 2015. aasta algusest. Kuulun Karjäärinõustajate Ühingu juhatusse ja mul on karjäärinõustaja kutse (tase 6). Nõustamise juures meeldib eelkõige aidata inimestel üles leida oma potentsiaali ja jõuda vastusteni enda sees.
Hea meelega töötan nii individuaalselt kui gruppidega. Tegutsen ka joogaõpetajana. Töövälisel ajal meeldib mulle aega veeta looduses, nautida kultuuri ning reisida veel tundmatutes paikades.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala (MSc). Teemadest on mind alati paelunud nõustamine ja teraapia, isiksusepsühholoogia ning suhtlemispsühholoogia. Eelnevalt olen töötanud koolipsühholoogi ja suhtlemisoskuste koolitajana. Karjäärinõustajana tegutsen alates 2015. aasta algusest ning mul on karjäärinõustaja VI taseme kutse.

Enne karjäärinõustaja ametikohale asumist olen töötanud pikalt personalijuhina. Olen teinud läbi isikliku karjäärimuutuse ja tean, mida tunnevad inimesed, kes on jõudnud valikute ristteele. Arvan, et olen viinud läbi üle tuhande tööintervjuu – oskan seega aidata inimesi töövestlusteks ette valmistada – minu juurde võib julgelt tulla harjutama. Püüan olla kursis uuenduslike värbamisvõtetega ja jagan neid teadmisi jõudumööda ka teistele. Olen organisatsioonikäitumise magister. Vabal ajal olen ema kolmele lapsele ja armastan kirjutamist – siit-sealt võib leida minu lugusid karjäärist ja tööst, kõige rohkem leiab neid minu blogist eneseteostus.wordpress.com.

Kõrghariduse omandasin Tallinna Ülikoolis koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal ning olen töötanud aastaid alushariduse valdkonnas omandatud erialal.
Lisaks olen ennast täiendanud mitmel alal – olen lõpetanud EBS juhtimiskoolituskeskuse programmi haridusasutuste juhtidele ning läbinud psühholoogilise nõustaja ja karjäärinõustaja baaskoolitused. Olen saanud töökogemusi sotsiaalalalt, tegeledes vanaemaealiste õppimise ja huvitegevuse korraldamisega.
Kõigi minu eelnevate elu- ja töökogemuste keskpunktiks on olnud inimene – kõigil tema elukaare etappidel.
Viimased kaks aastat olen töötanud karjäärinõustajana Eesti Töötukassas.
Ka praegune amet on toonud mulle kohtumisi paljude inspireerivate inimestega ja süvendanud veendumust, et rahuldust pakkuva töö ja eneseteostuseni jõudmiseks on võti inimese enda käes.
Mulle meeldib inimesi kuulata ja kuulda, aidata neil näha võimalusi, pakkuda mõistmist ja toetust.

Töötan Hiiumaal Töötukassas karjäärinõustajana alates 2004 aastast. Oman Akadeemia Nord sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi psühholoogia erialal. Olen läbinud erinevaid ametialaseid koolitusi/seminare, mis toetavad ja täiendavad mind nõustaja ametil. 2016 a. taotlesin karjäärinõustaja 6. taseme kutse.
Olen suur looduse nautija, imetlen Hiiumaa kaunist loodust, ilusaid rannavaateid ning avastan erinevaid paiku, kus perega aega veeta.
Mulle meeldib, et karjäärinõustaja amet pakub palju väljakutseid, võimalusi, enesearengut ning teadmine kliendi aitamisest või õigele rajale suunamisest teeb alati rõõmu.

Õppisin omal ajal Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis sotsiaaltöö erialal. Juba õpingute ajal keskendusin nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste saamisele. Esimesed töösammud tegin lastekasvataja, noorsootöötaja ja sotsiaaltöötaja ametitel. Viimased 10 aastat töötasin tööhõivesüsteemis erinevates rollides: töövahenduskonsultant, juhtumikorraldaja. Aastate jooksul osalenud paljudel nõustamisalastel ja psühholoogilistel koolitustel ning saadud teadmisi praktiseerin julgesti oma igapäevases töös. Väärtuslikuks pean ka oma teadmised töömaailmast ning sellest, kui muutlik see on. Viimase aasta jooksul töötan karjäärinõustajana (ESF). See aeg andis palju jõudu ja väljakutseid enda tööprofiili kujunemisele ja täiendamisele. Töökeeleks on vene  ja eesti keel. Üheks tööalaseks motoks on kaasaegse kirjaniku Eckhart Tolle väide: “Kuidas” on alati olulisem kui “Mida”. Minu peamiseks tööriistadeks on kutse-eetikast lähtuvate nõustamisprintsiipide järgimine ja austus teise inimese vastu.

Olen Julia Rybalova, töötan karjäärinõustajana Jõhvi büroos. Töötukassas alustasin tööd aastal 2010 karjääriinfo spetsialistina ja septembrist 2015 liikusin karjäärinõustaja ametikohale. Naudin oma tööd, mis pakub palju enesearendamise võimalusi ja erinevate inimestega kohtumist.
Erialalt olen inglise filoloog, oman töökogemust inglise keele õpetajana ja tõlkijana. Nõustan eesti, vene ja inglise keeles. Vaba aega sisustan lugemise, rulluisutamise, kino, teatri ja käsitööga.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena erialal, üle 20 aasta töötanud üldhariduskoolis. Oma töös pedagoogi ja tööandjana on mind alati huvitanud, kuidas säilitada kooli- või töörõõmu ja sära silmades. Väärtustan usaldusväärsust, mitmekesisust, koostöömeelsust, soovi areneda, ausust, väärikust ja avatust ning tegutsen nendest väärtustest lähtudes. Usun, et teiste inimestega suhtlemine mõjutab meid ja meie ümber toimuvaid positiivseid muudatusi suurel määral. Üheks minu elu motoks on Aafrika vanasõna “Kui tahad kiiresti minna, mine üksi. Kui tahad kaugele, läheme koos”. Minu koostöö klientidega põhineb heatahtlikul partnerlusel ja vastastikusel lugupidamisel. Minu põhiline väljakutse karjäärinõustajana on inimestes peituvate võimete ja potentsiaalide avastamine ning nende toetamine ja julgustamine tööalaste unistuste elluviimisel. Oma tegevuses lähtun Karjäärinõustamise eetikakoodeksist.

Mind on alati kõnetanud eriala valiku, tööotsingute ja töökohale sobitumisega seotud teemad. Eesti Töötukassa Järvamaa osakonnas olen karjäärinõustaja 2013. aastast. Kuulun Karjäärinõustajate Ühingusse ning mul on karjäärinõustaja kutsetunnistus. Nõustajana kuulub minu poolehoid lähenemisviisile, mis keskendub lahenduste leidmisele ja positiivsetele muutustele. Minu roll on aidata inimesel leida selleks enda sisemisi ressursse. Öeldakse, et parim nõustamine on see, kui klient hiljem leiab, et lahendas oma probleemid ise. Selle poole püüdlen.
Nii karjäärispetsialisti kui inimesena on ajaga sammu käimine mulle olulised väärtused. Pidev enesetäiendamine on saanud töö ja elu loomulikuks osaks. 2014.aastal omandasin cum laude Tallinna Ülikooli magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal. Nõustamisoskuste arendamiseks ning orienteerumiseks teistes tööks vajalikes teemades tööturu ja hariduse maastikul aitavad kaasa erinevad täiendkoolitused ja koostöö teiste karjäärispetsialistidega.

Töötan Läänemaal ESF karjäärinõustajana.
Mulle meeldib suhelda, teadlikult õppida, areneda, kogemusi omandada ja jagada. Olen omandatud kõrgharidusele lisaks lõpetanud kutsekoolis majutusteenuse korraldamise eriala ning ülikoolis kriisipsühholoogia kursuse, koolitunud ka grupinõustamise, emotsioonide juhtimise, reiki jm aladel.
Tööväliselt võib mind kohata teatris, kinos, trenni- või tantsusaalis, bowlingu- või viburajal, rattaga maanteel või autoga jäärajal. Kõige mõnusam siiski on silmade särades ja hõlmade lehvides jõuda hommikul tööle ning anda endast parim.
Austan ning väärtustan elu, inimest ja tasakaalu kõigis varjundites.

Hariduselt olen diplomeeritud rakenduspsühholoog ning  oman sotsiaalteaduse magistrikraadi (MA) Tallinna Ülikoolist (2013). Lisaks eelnevale, olen õppinud koolitajaks-suhtlemistreeneriks ning läbinud hulgaliselt täiendkoolitusi grupinõustamisest kuni projektitööni välja. Alates 2013 aastast olen karjäärinõustajate Ühingu liige ning oman karjääriinfo spetsialisti, tase 6, kutsetunnistust.

Olen karjäärivaldkonnas tegutsenud tänaseks pea seitse aastat, varasemalt karjääriinfo spetsialistina ning alates 2017 aasta algusest karjäärinõustajana Eesti Töötukassas. Oman laiapõhjalisi teadmisi ja kogemusi tööotsingute nõustamisest, karjääriinfo vahendamisest nii gruppidele kui ka individuaalselt ning 3 aastat nõustamiskogemust usaldustelefoni nõustajana. Oma töös väärtustan kõrgelt inimest ja tema vabadust otsustada oma eluvalikute üle. Teemad, mis mind eriliselt kõnetavad on: tööotsingu nõustamine, kandideerimisdokumentide koostamine ja analüüs, motivatsioon, eneseanalüüs, emotsioonide juhtimine, muutustega kohanemine.

Minu nimi on Ulvi ja töötan Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonnas karjäärinõustajana. Olen selles ametis olnud 2 aastat, mis ühtepidi on lühike aeg, kuid teistpidi võttes on selle aja jooksul väga palju õpitud ja kogemusi kogutud. Kuulun Eesti Karjäärinõustajate Ühingusse ja alates novembrist 2016.a oman ka kutsetunnistust- Karjäärinõustaja, tase 6.
Minu teekond siiani on olnud huvitav ja täis põnevaid kohtumisi erinevate inimestega. Mul on pikaajaline kogemus pagarina töötamisest suures tööstuses, samuti olen olnud iseendale tööandja pakkudes juuksuriteenuseid. Otsus õppima minna sündis sellest, kui sain aru, et tervis mingil hetkel ei lase enam töötada juuksurina ja kuna töö inimestega mulle väga meeldis, siis karjäärinõustajaga nõu pidades sündis otsus sotsiaaltöö kasuks. Siit edasi asusin õppima Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialale. Peale kooli töötasin vallas lastekaitsespetsialistina ja sealt edasi koolis sotsiaalpedagoogina. Seega julgen kinnitada, et õppida pole kunagi hilja.
Oma praeguses töös karjäärinõustajana aitan leida inimesel iseennast, julgustan unistama ja unistusi ellu viima. Toetan inimest tema valikutes, kaaludes läbi erinevad võimalused ja vahel olen lihtsalt „peegliks“.
Peamiselt teen individuaalnõustamisi aga olen ka teinud grupinõustamisi erinevatel teemadel. Mulle meeldib minu töö, see on nii põnev ja mitmekülgne.

Töötan karjäärinõustajana Eesti Töötukassas alates aastast 2009. Eelnevad töökogemused, mis toetavad mind karjäärinõustaja töös, on olnud seotud hariduse-, täiskasvanute koolituse- ja personali valdkondadega. Alates 2015 aasta jaanuarist lisandusid minu klientide hulka lisaks töötutele ka töötavad inimesed.
Erialasteks saavutusteks võin lugeda iga õnnestunud nõustamist, mille tulemusel inimese oskused/teadmised karjääriplaneerimisest paranevad või saab ta juurde enesekindlust, et teha uusi karjäärivalikuid.
Õppisin algklasside õpetajaks, magistrikraadi omandasin 2008. a. juhtimis- ja äripsühholoogia erialal. Jätkan pidevalt enda täiendamist erinevate erialaste koolituste kaudu. Hetkel olen omandamas superviisori/coachi eriala.
Olen nii Eesti Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) kui Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige. Aastatel 2012-2016 ka KNÜ juhatuse liige.
Oman kutsetunnistust: Karjäärinõustaja, tase 6.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ärijuhtimise magistriõppe spetsialiseerumisega organisatsioonikäitumisele. Eelnevalt olen töötanud noorsootöötajana ja 11 aastat koolis personalijuhi ja karjääriõpetuse õpetajana. Alates 2011 aastast töötan Eesti Töötukassa Saaremaa osakonnas karjäärinõustajana. Oman karjäärinõustaja kutsetunnistust tase 6.  Loomult olen positiivse ellusuhtumisega rõõmsameelne maailmaparandaja, kes usub inimestesse ja nende headusesse. Vabal ajal tegelen tervisespordiga.

Olen töötanud karjäärinõustajana alates 2015 aastast. Enne seda olin õpetaja ja koolitaja, erialaks inglise ja eesti keel. Karjäärinõustajana pean ennast loominguliseks tüübiks, meeldib süveneda inimese probleemi ja leida lahendusi. Mulle on öeldud, et leian nõustatavatega kergesti ühise keele ja siis on juba lihtsam koos edasi liikuda. Lähtun mõttest, et töö on ainult üks osa inimese elust ja koos saame arutada, mis motiveerib, mis takistab edasiliikumist, millised on tugevused ja mida saab juurde õppida.
Olen läbinud karjäärinõustamise baaskoolituse ning täiendanud end muuhulgas e-nõustamise ja Skype-nõustamise alal. Karjäärinõustamine annab mulle ühtlasi võimaluse tegeleda erinevate põnevate teemadega – tulevikuametid, majandus, ettevõtlus, psühholoogia.

Töötan karjäärinõustajana Eesti Töötukassa Tartumaa osakonnas alates jaanuarist 2015a.
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna ja töötanud pikki aastaid lasteaia logopeedina. 2010. aastal omandasin psühholoogia õpetaja lisaeriala TÜ Psühholoogia Instituudis ja varsti peale lõpetamist leidsin võimaluse end õpitud alal teostada. Õpetaja töö gümnaasiumis tõi äratundmise, et töö noorte ja täiskasvanutega köidab mind, haarab endasse, pannes järjest enam erialast kirjandust avastama ja end igakülgselt arendama. Mitmete täiendkoolituste läbimise järgselt ning oma suunda otsides sain karjäärinõustajaks. Minu tegemisi karjäärinõustamise valdkonnas iseloomustab uudishimu, pidev õppimine ja avatud meel inimeste aitamiseks. Usun, et iga kogemus valmistab meid ette uuteks väljakutseteks, võimalustest tuleb vaid kinni haarata ning teadmisi taga ajada pole kunagi hilja! Oma tööelus kannapöörde tegemine aitab täna paremini mõista neid, kes on otsimas uut silmi särama panevat ala, julgustada inimesi valikute tegemisel ja unistuste ellu viimisel ning toetada neid motivatsiooni hoidmisel. Just inimesed, kes nõustamisele tulevad, inspireerivad pidevalt arenema, uusi võimalusi ja ideid leidma.
Nõustajana on mul kogemus erinevas vanuses ja mitmete sihtgruppidega töötamiseks. Teen grupinõustamisi töötukassas, messidel, infopäevadel ja asutustes. Meeldib eneseanalüüsi, motivatsiooni ja tööõnne temaatika. Viin läbi tööintervjuuks ettevalmistavat töötuba.
Olen KNÜ liige ning mul on 2016a. novembrist karjäärinõustaja kutsetunnistus(tase 6).

Karjäärinõustajana olen töötanud üle kahe aasta. Ka minu varasemad töökogemused on seotud olnud inimeste nõustamise, abistamise ja juhendamisega. Olen omandanud karjäärinõustaja tase 6 kutse.
Oma töös toetun põhimõttele, et inimese elu on siis tasakaalus, kui kui ta tunneb rõõmu olemasolevast, näeb arendamist vajavaid kohti ja teab, kuidas oma eesmärke saavutada.

Erialalt olen kehalise kasvatuse õpetaja, lisaks omandasin magistrikraadi sotsiaalpedagoogikas ja lastekaitses. Haridussüsteemis töötades juhtisin vabal ajal erinevaid projekte laste- ja noorte vabaaja sisustamisel. Minu hobideks on: portselanimaal; klaasist esemete valmistamine ja huviliste juhendamine. Samuti lugemine, sport, matkamine ja reisimine.
Karjäärinõustajana töötan septembrist 2015 ja pean tööd põnevaks väljakutseks- võimalus õppida, areneda ning ja rakendada oma teadmisi ja kogemusi.

Olen töötanud karjäärinõustajana alates 2007. aastast Tartus ja Pärnus ning seda nii Eesti Töötukassas kui ka SA Innove Rajaleidja keskustes. Olen nõustamise käigus kokku puutunud väga erinevate sihtgruppidega: noored, töötuna arvel olevad inimesed, töötavad inimesed, vanaduspensionil olevad inimesed, vähenenud töövõimega inimesed. Olen teinud nii individuaalseid kui ka grupinõustamisi. Annan endast parima, et karjäärinõustamise valdkond areneks ja vastaks inimeste vajadustele oma karjääritee planeerimisel. Selleks olen ka Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige, kus olen panustanud erinevatesse projektidesse, näiteks karjäärinõustamise eetikakoodeksi väljatöötamisse. Mul on kutsetunnistus karjäärinõustaja, tase 6 ja hetkel omandan magistrikraadi personalitöö ja arenduse erialal. Minu jaoks on kõige olulisem, et inimene, kes minu juures karjäärinõustamisel käib, tunneks ennast teadlikumana, julgemana ja tugevamana oma karjäärivalikute tegemisel.

Tere! Olen Jelena Malõgina, töötan karjäärinõustajana. Enne karjäärinõustaja ametikohale asumist töötasin karjääriinfo spetsialistina ja pikalt õppespetsialistina. Kõrghariduse omandasin Tallinna Ülikoolis. Minu erialad on „Ajakirjandus“ (BA) ja „Vene keele kui võõrkeele õpetaja“ (MA). Praegune ametikoht annab mulle võimaluse teha põnevat ning mitmekülgset tööd, areneda ja õppida ning olla abiks ja toeks oma klientidele ja kolleegidele. Mul on ka eelnev töökogemus ajakirjanduses, turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas ning ürituste korraldamisel. Olen oma teadmisi ja oskusi pidevalt arendanud iga-aastastel seminaridel, konverentsidel ja koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Ma olen rõõmsameelne, algatusvõimeline ja tulemustele orienteeritud. Minu hobideks on lugemine, filmide vaatamine ja muusika kuulamine. Samuti meeldib reisimine ning sõpradega lõbus ajaveetmine. Kohtumiseni!

Olen omandanud magistrikraadile vastava kvalifikatsiooni haldusjuhtimise erialal Tallinna Tehnikaülikoolis ning magistrikraadi kirjaliku tõlke erialal Tallinna Ülikoolis. Tunnen huvi psühholoogia ja enesearengu vastu ning olen end iseseisvalt nendel teemadel täiendanud, oman litsentsi karjäärinõustamise testide läbiviimiseks. Üle kümne aasta on mind köitnud Taichi, Qigong, idamaised hingamispraktikad ning üldisem huvi hiina keele ja kultuuri vastu. Olen end proovile pannud turismi- ning sotsiaalses ettevõtluses ja töötanud vabakutselisena. Töötukassaga viis mind elutee kokku 2014. aasta kevadel, kus on olnud rõõm töötada töövahenduskonsultandi, juhtivkonsultandi ning karjäärinõustajana saades väärtuslikke kogemusi ja teadmisi tööturu ning tööotsingutega seonduvatel teemadel. Töökoha kaotus või vahetamine on üks väljakutsete rohkeid perioode inimese elus, mil tuleb teadlikult tegeleda emotsionaalse tasakaalu ja eneseotsinguga. Inimeste toetamises sellel eluperioodil tunnen hetkel enda kutsumust. Teemad, mis mind kõnetavad, on eneseanalüüs, töötasakaal ja eesmärkide seadmine. Õnn on teha tööd, mida saab nautida ning mis arendab. Tee selle leidmiseni algab enda ning oma tegelike vajaduste ja potentsiaali tundmaõppimisest. Olen oma klientidele sellelt teekonnal toeks.

Oma hariduselt olen sotsiaaltöö korraldaja. Ameteid on olnud mitut sugu, mis aga kindel, enda ümber naudin inimesi ja võimalust olla nende jaoks olulistes küsimustes toetajaks. Siit ka tee sotsiaalhariduse omandamiseni ja töötamiseni erivajadustega laste ja täiskasvanute tugiisiku ja tegevusjuhendajana. Karjäärinõustamiseni viinud tee on justkui miljonite uste avanemine ja lõputu teekond avastamaks enda ja teiste erinevaid tahke ja võimalus näha „õitsele puhkemisi“.

Oma töös naudin uusi väljakutseid, enesearengu võimalusi, loomingulisust ja mitmekülgsust. Usun, et meil kõigil on olemas naudingut pakkuvad eluteed ja me ise oleme oma saatuse sepad, kes need rajad sisse kõnnivad. Hing puhkab, kui saan olla mõttekaaslaseks ja suunajaks, et aidata leida just need sobivad suunad kuhu parasjagu sammud seada. Väärtustan kõrgelt inimest ja tema vabadust otsustada oma eluvalikute üle. Tuleb vaid alustuseks julgeda unistada.

Kui ma ei ole tööpostil, siis võib mind kohata discgolfi rajal, ammutamas uusi teadmisi enesearengust, psühholoogiast, ettevõtlusest, kujundusest ja disainimisest.

Olen kasvanud ja õppinud huvitaval ajastul, kus liikusime sotsialistlikult korralt kapitalistlikule korrale. See on kaasa toonud vajaduse olla vastuvõtlik muutustele, avatud uuele ja omandama uusi teadmisi läbi elukestva õppe.

Alustasin oma teadlikku õpinguteed Räpina Aianduskoolis, kus omandasin aiandus-agronoomi elukutse. Mõne aasta möödudes tekkis tööga seonduvalt vajadus oma haridustee jätkamiseks. Omandasin Audentes-Mainori Ülikoolis rakenduskõrghariduse personali valdkonnas. Minu töine elu on olnud seotud peamiselt assisteerimise ja personalitöö valdkonnaga. Läbi oma töö ja uute arenguvõimaluste otsingute olen olnud töötajate värbaja, tööle kandideerija, töötu ja Eesti Töötukassas töötaja rollis. Nimetatud rollid aitavad mõista ja toetada inimesi, kes on oma tööelus teelahkmel.

Elu on teekond, mitte sihtpunkt! See tõttu tuleb olla avatud rohketele võimalustele, olla uudishimulik, omandada uusi teadmisi ja õppida ennast tundma. Kõik see rikastab ja arendab, teeb meid paremaks ja osavamaks nii elus kui mistahes valdkonnas või erialal.

Tere! Olen Margarita Ivko, töötan karjäärinõustajana Jõhvi büroos. Töötukassas alustasin tööd karjääriinfo spetsialistina. Septembrist 2017 liikusin karjäärinõustaja ametikohale ning naudin oma tööd! Mulle meeldib, et karjäärinõustajana mul on palju enesearendamise võimalusi ja igapäevaselt saan kohtuda erinevate inimestega. Erialalt olen noorsootöötaja, oma lõputöös uurisin nõustamisprotsessi. Eelistan vabal ajal reisida, suusatada, rulluisutada, suhelda oma lähedastega ja sõpradega.