Menu

Milliseid ameteid vajatakse?

Tööjõuvajadust mõjutavad nii muutunud tööelu kui ka inimeste hulk, kes sisenevad tööturule või lahkuvad sealt, samuti majanduse käekäik.

Peamiseks tööjõuvajaduse kujundajaks on tööjõu asendusvajadus, mis tähendab, et peamiselt vanusest tingituna lõpetab Eestis töötamise umbes 12 tuhat inimest aastas. Kõige enam on selliseid töökohti põllumajanduses ja kalanduses, mäetööstuses, energeetikas, transpordis ning kinnisvaraalases tegevuses. Tööjõudu vajatakse juurde ka kasvavates valdkondades nagu info ja side sektoris, majutuses ja toitlustuses, puidutööstuses, keemiatööstuses ja tervishoius.

Majandus-ja Kommunikatsioonimisteeriumi andmete kohaselt (uuringu täisverisoon saadaval siin) on suurema tööjõuvajadusega ametialad mootorsõidukite juhid, loodus- ja tehnikateaduste spetsialistid, äri-ja haldusala spetsialistid, erinevate tegevusalade juhid, müüjad, metalli-ja masinatööstuse oskustöötajad, pedagoogika tippspetsialistid, tervishoiu spetsialistid, ehitustöölised, isikuteenindajad. Keskmisest suurem suhteline vajadus iseloomustab aga veel näiteks info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töötajaid, elektri-ja elektroonikatööstuse töötajaid, isikuhooldustöötajaid, samuti on kõrgem vajadus mitmesuguste lihttööliste järele.

Tööhõive muutuste prognoos 2011/13-2022

Tööhõive muutuste prognoos 2011/13-2022

Suurema tööjõuvajdusega amatialad 2011/13 - 2022

Suurema tööjõuvajdusega amatialad 2011/13 – 2022

Ka 2015. aasta Riigikogu valimiste käigus tõstatus ühe olulise teemana inimeste igapäevane toimetulek. Selleks, et saada oma töö eest väärilist tasu, tuleb olla hästi kursis tööjõuturul toimuvaga, olla valmis muutusteks tööelus ning leida võimalusi enesetäienduseks ja ümberõppeks. Selles kõiges saavad teile abiks olla karjäärinõustajad!

On selge, et töötajale lisavad väärtust hea haridus, väärt kogemus ja oskused. Samuti on mõistetav, et kõrgmat palka makstakse vastutusrikka ja teadmistemahuka töö eest. Kuid selle kõrval on olulised ka sihikindlus ja töökus. Palgad.ee on CV-Online’i hallatav keskkond, kus on toodud 50 positsiooni töötasud. (Uuringu täisversioon on saadaval CV-Online’i kodulehel)

Positsioon Keskmine kuupalk koos lisatasudega Madalaim kuupalk koos lisatasudega Kõrgeim kuupalk koos lisatasudega Vastajate arv
Assistent 718 400 1342 524
Raamatupidaja 845 500 1542 408
Pearaamatupidaja 1203 583 2350 398
Kassapidaja / kassiir / poemüüja / müüja 467 299 1000 363
Müügijuht 1330 600 3167 326
Sekretär 659 395 1604 267
Administratiivtöötaja 761 350 2730 255
Büroojuht 961 575 1633 227
Projektijuht 1148 600 2000 224
Laotöötaja 693 400 1500 221
Müügikonsultant 729 350 2000 211
Spetsalist-ametnik 885 545 1522 209
Java-programmeerija 1601 858 2967 204
IT-projektijuht 1534 800 3025 197
Ehitusinsener (projekti- / objektijuht) 1302 780 2900 193
Jurist 1199 650 1925 184
Personalispetsialist / värbamisspetsialist 937 630 1617 166
IT tehnilise toe spetsialist 1010 600 1725 165
Logistik 993 500 1830 164
Müügiesindaja 911 485 1967 160
Ehitusinsener (projekteerija) 1066 640 1809 157
Turundusjuht 1286 750 2217 155
Süsteemiadministraator 1339 800 2400 149
Tootmisjuht 1433 740 2525 146
Ostujuht 1212 550 2233 144
Programmeerija 1476 789 2750 139
IT-testija 1069 636 1750 137
Turundusspetsialist 1053 540 1767 136
CEO / ettevõtte tegevjuht 2265 750 6967 132
Kokk 606 345 950 127
Kaupluse juhataja 904 500 1600 126
Personalijuht 1332 700 3525 120
PHP-programmeerija 1330 500 2500 119
IT-analüütik 1394 900 2100 117
Vanem-raamatupidaja 975 550 2200 117
Osakonnajuhataja 1531 829 2783 111
Tootejuht 1363 800 2700 111
Ametnik 922 618 1420 111
Elektrik 825 560 1683 111
Tarkvarainsener 1534 850 3000 107
Laojuhataja 935 550 1533 107
Õpetaja 716 558 1399 104

http://www.cv.ee/blog/50-levinuima-positsiooni-tootasud/?utm_source=facebook&utm_medium=postitus-150331&utm_campaign=palgad.ee%20,